Postup pri úhrade za krúžok:

Úhradu za krúžok je možné zrealizovať:

v hotovosti v kancelárii SCVČ a to: v Žiline - SCVČ, Pivovarská 3, 010 01 Žilina, alebo v Bytči - SCVČ, Lombardiniho 26, 014 01 Bytča.

bezhotovostne na účet SCVČ číslo účtu: SK65 7500 0000 0040 1752 2954, pričom

- ak platíte jednotlivca, tak do poznámky uveďte:
MENO PRIEZVISKO - NÁZOV KRÚŽKU

- ak platíte viacerých naraz, tak do poznámky uveďte:
NÁZOV KRÚŽKU - priezvisko1,priezvisko2...

- pri vklade na účet uveďte taktiež MENO PRIEZVISKO - NÁZOV KRÚŽKU

V prípade nejasností nás informujte na zirafa@zirafa.sk .

 

© 2008 created by KAPA Studio | Všetky práva vyhradené pre www.zirafa.sk