Historická lukostreľba 2017/18

kategória: 15 rokov a starší
miesto: Cirkevná základná škola s materskou školou Dobrého Pastiera, Solinky
termín: streda 18.00 hod. - 19.30 hod.
kontakt: Filip Višňovský, visnovskyfilip@gmail.com, 0949 639 741, facebook, web
popis: Lukostreľba je jednou z najstarších ľudských činností a zároveň je to najstaršia strelecká aktivita a strelecký šport. Všetky moderné strelecké disciplíny viac menej vychádzajú z poznania lukostreľby, veľa súčastí techník modernej streľby pochádza z poznatkov streľby z luku, ktorá bola študovaná a zdokonaľovaná niekoľko tisícročí.
V období stredoveku vynikali lukostreleckými schopnosťami hlavne Turci a ostatné národy Východu. Na neúspechu križiackych výprav sa v nemalej miere podieľala aj streľba z luku. Vynikajúcimi výrobcami lukov boli Sasi. Ich luky mali nie veľmi pekný vzhľad, ale boli veľmi silné a na kratšiu vzdialenosť aj veľmi presné a priebojné.
Viac ako iné národy, používali luky obyvatelia Anglicka, kde bola vydaná aj prvá známa učebnica lukostreľby, ktorá vyšla počas vlády Henricha VIII. V tomto období bolo povinnosťou každého občana cvičiť sa v streľbe z luku.
Práve týmto smerom by sme radi uberali smer našej historickej streľby, no na tréningoch používame širokú paletu: reflexné luky, priame luky tzv. longbow, tradičné luky, olympijské luky. Z luku sa strieľa na penové, alebo slamené terčovnice s umiestnenými terčmi, používame záchytnú sieť z kevlarového materiálu ako ochranu pred prestrelením.

© 2008 created by KAPA Studio | Všetky práva vyhradené pre www.zirafa.sk