Historický šerm 2017/18

kategória: 15 rokov a starší
miesto: Súkromná základná škola, Oravská 11
termín: pondelok 18.00 hod. - 20.00 hod., piatok 18.45 hod. - 20.45 hod.
kontakt: F. Višňovský, visnovskyfilip@gmail.com, 0949 639 741, facebook, web
popis činnosti: Zaoberáme sa rekonštrukciou a cvičením pôvodných Európskych historických bojových umení známych pod názvom Kunst des Fechtens - umenie šermu.

Šerm je veľmi rôznorodé umenie, ktorého formy sa menili v priebehu storočí. Združenie CTdS sa zaoberá hlavne bojom s dlhým mečom. Ide o systém boja dlhým mečom vo forme bez brnenia - Blossfechten je to stredoveké bojové umenie založené na podrobnom štúdiu pôvodných šermiarskych manuskriptov (fechtbuchov) majstra Johannesa Lichtenauera a jeho línie študentov. Ten koncom štrnásteho storočia zveršoval jednotlivé techniky tak, aby ich nemohol pochopiť ani prekrútiť obyčajný bežný človek pre ktorého toto umenie nebolo určené.

Tréningy prebiehajú formou nácviku obrazových a veršovaných sekcií z manuskriptov, ktoré nacvičujeme za použitia dlhých mečov blížiacich sa proporciami aj váhou originálnym zbraniam. Na tento účel používame cvičnú zbraň označovanú ako Federschwert, alebo Fechtschwert, ktorý je kópiou originálnych cvičných zbraní aké sa používali v minulosti.

© 2008 created by KAPA Studio | Všetky práva vyhradené pre www.zirafa.sk