krúžok miniškôlka 2017/18

Krúžok miniškôlka je orientovaný pre deti vo veku od 2 -4 rokov, max. počet v skupine je 8 detí.

Cieľom krúžku je emocionálna a intelektuálna podpora detí v ich vývoji a vytvorenie prostredia, ktoré pomáha prirodzene sa zapojiť do kolektívu. 
Tento cieľ budeme napĺňať prostredníctvom: 
• hier, riekaniek a pesničiek - rozvoj pamäti,
• tanca a pohybových aktivít - využitie ich temperamentu a energie správnym smerom,
• jednoduchých prác - maľovanie obrázkov, modelovanie z plastelíny, skladačky - precvičovanie jemnej motoriky,
• čítanie detských knižiek a pútavých príbehov - podpora fantázie a obrazotvornosti.

Krúžok prebieha po celý týždeň v čase od 9.30 do 11.30hod, na Pivovarskej 3 a na Kempelenovej 5, Hájik:

- 3 x 2 hodiny/týždeň / 1.75€ hodina (42€mesiac-Pivovarská) / 1,50€ hodina (36€mesiac-Hájik)

- 2x 2 hodiny/týždeň / 1.75€ hodina (28€ mesiac-Pivovarská) / 1,50€ hodina (24€mesiac-Hájik)

Pedagóg:

Mgr. Mariana Múdra - miniškôlka na Pivovarskej 3, 0903 385 393

Mgr. Jana Mariašová - miniškôlka na Kempelenovej 5, Hájik, 0903 592 792, 0904 887 736

 

 

 

 

© 2008 created by KAPA Studio | Všetky práva vyhradené pre www.zirafa.sk