tanečný krúžok Malá Žirafka 2017/18

Spestrite svojim deťom popoludnie tancom!

Tanečný krúžok je určený pre deti vo veku od 3 až do 6 rokov.

Naučia sa:

  • jednoduché tanečné figúry a choreografie, ktoré budú  prispôsobené veku dieťaťa,
  • rozvíjať zmysel vnímania rytmu, tempa a hudby.

Základná tanečná znalosť vedie k pozitívnemu vnímaniu tanca ako takého a k pestovaniu pohybového návyku.

členský poplatok: 15€/mesiac, 1 hodina/týždeň

čas: upresní sa

lektor: upresní sa

miesto: Kempelenova 5, Hájik

 

© 2008 created by KAPA Studio | Všetky práva vyhradené pre www.zirafa.sk